سئو سایت: بهینه سازی URL یو آر ال

بهینه سازی URL یو آر ال یا همان آدرس صفحات آیتم دیگری است که در [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] مطرح می شود. چگونه می بایست URL صفحات را بهینه نمود تا اثرگذاری مثبت را در [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] سایت شما داشته باشد. اگر بهینه سازی URL را انجام نداده اید پس به دنبال ادیت URL نباشید زیرا که با حجم بالایی از ارر 404 روبه رو می شوید و این اثرگذاری منفی در [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] شما خواهد داشت. بلکه سعی نمایید از حال به بعد به بهینه سازی URL خود توجه کنید. در این مقاله متریک های بهینه سازی یو آر ال URL را عنوان می کنیم.
سئو سایت: بهینه سازی URL یو آر الکوتاه بودن یو آر ال URL در سئو

URL یو آر ال صفحات خود را کوتاه انتخاب نمایید. این جمله یعنی اینکه هرچه صفحه ایجاد شده شما به روت اصلی نزدیک تر باشد یعنی اهمیت بیشتری دارد و به طبع آن رنکینگ بالاتری را در سئو سایت آن صفحه خواهید گرفت. برای مثال دو آدرس زیر را برای کلمه کلیدی سئو سایت در نظر بگیرید.
www.seo.com
[تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.]

دو آدرس بالا یکی کلمه کلیدی سئو سایت را برای دامنه اصلی و روت اصلی سایت در نظر گرفته است و دیگری سئو را در صفحه داخلی و در بخش مقالات. این دو URL از رنکینگ یکسانی برخوردار نیستند زیرا که نشان می دهد ولی دامنه اصلی در خصوص سئو سایت باشد پس کل سایت در حول محور سئو سایت است اما وقتی مقاله ای را با عنوان سئو سایت می نویسید نشان می دهد که تمرکز سایت شما به موضوع سئو سایت نیست.
سئو سایت: بهینه سازی URL یو آر الکلمه کلیدی در URL صفحات در سئو

کلمه کلیدی سایت و نیز کلمه کلیدی صفحه را در URL قرار دهید. انتخاب عنوان صفحه برای URL نیز انتخاب مناسبی می باشد. سعی کنید کلمه کلیدی اصلی سایت را در تمامی صفحات و نیز تمامی URL یو آر ال صفحات تکرار کنید


[تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.] , [تنها کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند لینکها را مشاهده نمایند.]